Цікаві статті

Основні засади гуманістичного підходу до виховання дитини

  • Основну увагу слід приділяти не стільки корекції поведінки дитини, скільки налагодженню з нею довірливих стосунків.
  • Дитину треба поважати і любити, незважаючи на її вади.
  • Вчинки дитини треба не засуджувати, а аналізувати й розуміти.
  • Важливо ставити перед дитиною конкретні вимоги й давати чіткі пояснення, чому в конкретній ситуації слід діяти так, а не інакше.
  • Не можна критикувати дитину за неуспішність, порівнюючи її з іншими однолітками.
  • Помилки дитини – це, насамперед, помилки того, хто виховує.
  • Треба уважно слухати дитину, заохочувати її ділитися своїми турботами, співчувати їй під час розмови, схиляти до прийняття правильного рішення.
  • Психолог-гуманіст Росе Кемп бел рекомендує: “Коли дитина порушує правила поведінки, запитайте насамперед себе, що дитині потрібно, чого їй не вистачає?”
  • Доведено, що дитина сприймає поведінку педагога (батьків) як зразок для наслідування. Дорослий повинен бути для дитини зразком у всьому.